Legislatives 2017: necessitem la vostra ajuda!

Benvolguda amiga, benvolgut amic,

Em plau de dirigir-me a vós per sol·licitar la vostra generositat i el vostre amor del nostre país català. De fet, els 11 i 18 de juny, propulsarem quatre candidats en la batalla de les eleccions legislatives. El nostre Consell d’Administració ha triat Fabienne Meyer i Jacques Bégué (1era circumscripció), Alex Abat i Nathalie Denis (2a circumscripció), Catherine Barrère i Jean-Pierre Astruc (3era circumscripció), Jordi Vera i Rose-Marie Quintana (4a circumscripció).

Després de la gran mobilització per a la regió catalana del 10 de setembre de 2016, en la qual érem 12.000 als carrers de Perpinyà, volem escombrar els mètodes que han fet caure el país en la ruïna econòmica, moral i identitària. Volem enviar diputats a l’Assemblée Nationale per a obtenir un departament més fort, que decidirà més i triarà el seu futur, lliure de l’aplanadora de la regió occitana i del centralisme regional.

SENSE LA VOSTRA AJUDA, NOS CAL CERCAR ELS CRÈDITS BANCARIS. AMB LA VOSTRA AJUDA, MANTINDREM LA NOSTRA LLIBERTAT I DEFENSAREM CATALUNYA DEL NORD EN TOTA INDEPENDÈNCIA DELS PARTITS DEL SISTEMA.

Doneu suport a les nostres idees a través d’aquestes eleccions!

Envieu el vostre xec a l’ordre de « Association de financement Régions et Peuples Solidaires », 22, bd Aristide Briand 66000 Perpinyà. El vostre donatiu, fet a l’associació citada, serà deduïble d’impostos fins al 66% de la seua valor. Amb 10 euros, 50 euros, o més, cada contribució és important!

Certifiqui per la meua honor que sóm una persona física i que el pagament del meu donatiu prové del meu compte bancari personal o del meu cònjuge, concubí, ascendent o descendent.

Nom:
Cognom(s):
Adreça:
Codi Postal:
Ciutat:
Correu electrònic:
Telèfon 1:
Telèfon 2:

Saludi el vostre engatjament i vos adreci les nostres salutacions més cordials.

Philippe Simon, en nom del Consell Director de Sí al País Català.


D’acord amb l’article 11-4 de la Llei Nº 88-227 del 11 de març de 1988, relativa a la transparència financera de la vida política modificada per la Llei Nº ° 2017-286 del 6 de març de 2017 « els dons consentits i les cotitzacions realitzats en qualitat d’adherent d’un o diversos partits polítics per una persona física degudament identificada en una o diverses associacions certificades en qualitat d’associació de finançament o a un o més mandataris financers d’un o diversos partits polítics no poden excedir 7.500 euros. […] Les persones morals a excepció dels partits o agrupaments polítics no poden contribuir al finançament dels partits o agrupaments polítics, ni concedint donacions, sota qualsevol forma que sigui, a llurs associacions de finançament o a llurs mandataris financers, ni fornint-los béns, serveis o altres beneficis directes o indirectes a preus inferiors als que habitualment es practica. « . L’article 11-5 de la Llei Nº 88-227 susdita també estableix que « Els qui han donat a un o més partits polítics en violació de l’article 11-4, seran sancionats amb una multa de 3.750 euros i un any de presó. »